Tính Năng Kinh Mạch

Giới thiệu tính năng kinh mạch

Chắc Quý đại hiệp cũng biết, Kinh mạch là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh cũng như phòng thủ của con người. Cách tốt nhất để nâng cao sức mạnh và đột phá giới hạn bản thân không gì ngoài việc đả khai kinh mạch, bách huyệt lưu thông.

Yêu cầu:

- Nhân vật đạt cấp 35 mới được mở tính năng Kinh mạch

km1.jpg

(Hình ảnh minh họa giao diện Kinh mạch)

Thông tin về Kinh mạch:

- Tính năng Kinh Mạch bao gồm 2 phần chính là nâng cấp kinh mạch và rèn luyện kinh mạch

- Kinh mạch là hệ thống gồm 7 mạch, lần lượt là: Dương nghiêu, Âm nghiêu, Dương duy, Âm duy, Đới mạch, Xung mạch, Đốc Mạch 

km2.png   

- Thông qua các hoạt động, phó bản, nhiệm vụ ngày Quý đại hiệp có thể thu thập chân khí để xung mạch. Mạch lên cấp 20 mới có thể tăng cấp của mạch tiếp theo

- Nâng cấp thành công mỗi cấp sẽ giúp tăng chỉ số cơ bản của nhân vật

 

km3.png

- Ngoài ra, nâng cấp kinh mạch thành công đến cấp 20 sẽ có thể rèn luyện chuyên sâu về loại kinh mạch đó.

- Cần tăng full sao cấp hiện tại bằng chân khí và bạc trước khi tăng cấp rèn luyện kinh mạch,. Sử dụng tẩy tủy đan để tăng cấp rèn luyện kinh mạch.

- Tỷ lệ tăng cấp rèn luyện kinh mạch thành công phụ thuộc vào tỷ lệ điểm chúc phúc, mỗi lần tăng cấp thất bại tỉ lệ điểm chúc phúc sẽ tăng lên

- Rèn luyện kinh mạch càng cao thì chỉ số cộng thêm của loại kinh mạch đó càng nhiều

- Các đại hiệp hãy tham tham gia các hoạt động chăm chỉ để nhận đủ chân khí để nhanh chóng có được một hệ thống kinh mạch như ý. Tố Nhi cũng chúc các đại hiệp có đủ may mắn để tăng cấp rèn luyện kinh mạch trơn tru

Chúc quý vị đại hiệp có nhiều niềm vui cùng Kiếm Định Thiên Hạ

Tố Nhi Kính Bút!