Phó Bản Kinh Nghiệm

Phó bản Exp là tính năng giúp quý đại hiệp có thể nhận được nhiều điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhiệm vụ tại đây không hề đơn giản chút nào khi quý đại hiệp sẽ phải dùng sức mạnh của mình “ Trấn thủ quân doanh, Tiêu diệt Oa Khấu” bằng cách vượt qua 7 ải Boss hiểm ác.

Phó bản Exp là tính năng giúp quý đại hiệp có thể nhận được nhiều điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhiệm vụ tại đây không hề đơn giản chút nào khi quý đại hiệp sẽ phải dùng sức mạnh của mình “ Trấn thủ quân doanh, Tiêu diệt Oa Khấu” bằng cách vượt qua 7 ải Boss hiểm ác.

Ø  Điều kiện tham gia:

- Tất cả các Quý đại hiệp đều có thể tham gia

Ø  Thời gian tham gia:

- Mở hàng ngày

- Thời gian diễn ra: 15 phút

Ø  Cách thức tham gia:

- Mỗi ngày nhân vật chỉ được làm nhiệm vụ 2 lần

- Quý đại hiệp sẽ phải dùng bạc để thực hiện nhiệm vụ lần 2

vao-kn.png 

- Nhân vật tham gia Phó bản Exp thông qua giao diện Phó bản

congkn.png 

- Tại giao diện Phó bản quý đại hiệp chọn hoạt động Exp 

giao-dienkn.png   

- Hệ thống sẽ đưa quý đại hiệp tới NPC Nhất Phu Đường Quan để nhận nhiệm vụ  

 npv.png

Lưu ý: Quý đại hiệp có thể dùng ngay Kinh nghiệm phù để nhận thêm nhiều Exp, hoặc bỏ qua nếu thấy không cần thiết

nhac.png 

- Chọn Treo máy để tự động đánh quái

tu-dong.png 

- Nếu bị Boss mạnh tiêu diệt, Quý đại hiệp có thể chọn Hồi sinh an toàn (nhân vật hồi sinh trong khu an toàn), hoặc Hồi sinh tại chỗ (dùng Hoàn hồn đan hoặc 10 vàng) và tiếp tục chiến đấu.

die.png 

- Trong quá trình chiến đấu lượm các tổ hợp chiêu thức để đánh quái dễ dàng

- Nhiệm vụ hoàn thành khi Quý đại hiệp vượt qua được 7 ải Boss, lần lượt: Bộc tán quỷ, Hoàng Nhan Khuông, Hồ Sa Hồ, Bồ Sát Trinh, Hoàng Nhan Cương, Hoàng Nhan Lân, Hoàng Nhan Hồng Liệt. Chọn Rời phụ bản để kết thúc nhiệm vụ

Ø  Phần thưởng nhận được:

- Hoàn thành nhiệm vụ nhận vô số kinh nghiệm

 Tố Nhi mong rằng sẽ giúp Quý đại hiệp sẽ có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ trong Kiếm Định Thiên Hạ

Tố Nhi Kính Bút!