Phó Bản Bạc

 Phó bản Bạc là tính năng giúp quý đại hiệp có thể nhận được nhiều bạc. Nhiệm vụ cao cả “ Diệt tham quan”  này sẽ vô cùng khó khăn khi quý đại hiệp sẽ phải vượt qua 5 tầng Boss mà sức mạnh của nó tăng lên theo từng tầng.

ØĐiều kiện tham gia:

- Tất cả các Quý đại hiệp đều có thể tham gia 

ØThời gian tham gia:

- Mở hàng ngày

- Thời gian diễn ra: 15 phút

ØCách thức tham gia:

- Mỗi ngày nhân vật chỉ được làm nhiệm vụ 1 lần

- Nhân vật tham gia Phó bản Bạc thông qua biểu tượng Phó bản

 

cong-vao-bac.png

- Tại giao diện Phó bản quý đại hiệp chọn hoạt động Bạc và bắt đầu 

giao-dien-bac.png 

- Hệ thống sẽ đưa quý đại hiệp tới NPC Kim Tiền Thú ở Tương dương để nhận nhiệm vụ

  npcbac.png

- Kim Tiền Thú – nơi cất giữ bạc hiện ra, Quý đại hiệp chọn Treo máy để tự động chiến đấu

 

quai-bac.png

 

- Phó bản Bạc chia thành nhiều đợt Boss liên tục với độ khó tăng dần.

- Nếu bị Boss mạnh tiêu diệt, Quý đại hiệp có thể chọn Hồi sinh an toàn (nhân vật hồi sinh trong khu an toàn), hoặc Hồi sinh tại chỗ (dùng Hoàn hồn đan hoặc 10 vàng) và tiếp tục chiến đấu.

- Quý đại hiệp cũng có thể dùng vàng đổi liên trảm để tăng lực chiến đánh quái (1 vàng mua được 100 liên trảm, tối đa 1000 liên trảm). Liên trảm càng cao, lực chiến càng mạnh, giúp rút ngắn thời gian đánh Boss

 

tang-sm.png

  

lien-tram.png

- Rời phụ bản để kết thúc nhiệm vụ

 

hoan-thanh.png

ØPhần thưởng nhận được:

- Ở mỗi tầng, với mỗi con Boss nhận được, Quý đại hiệp sẽ có cơ hội rút thưởng nhận bạc khóa, thời gian đánh Boss nhanh, liên trảm nhiều thì cơ hội nhận được nhiều bạc càng lớn

 

rut-thuong.png

 

lay-bac.png

Chúc các đại hiệp sẽ vượt phó bản dễ dàng, nhận được thật nhiều bạc giúp nâng cấp đồ tốt nhất

Tố Nhi mong rằng sẽ giúp Quý đại hiệp sẽ có những trải nghiệm thú vị, vui vẻ trong Kiếm Định Thiên Hạ

Tố Nhi Kính Bút!