BẢO TRÌ CẬP NHẬT TÍNH NĂNG MỚI

Thông báo bảo trì cập nhật tính năng mới ngày 27/09/2019

Thời gian cập nhật

  • Bắt đầu lúc: 15h00 ngày 27/09/2019
  • Dự kiến hoàn thành vào: 17h ngày 27/09/2019 

Nội dung cập nhật

  • Mở giới hạn cấp độ tối đa lên tới 110
  • Mở chuỗi nhiệm vụ sau 100 và sửa lỗi hiển thị nhiệm vụ chính tuyến hiện tại​​​​​​​
  • Mở thêm map train VIP cấp độ sau 100
  • Sửa lỗi ghép linh vũ tại giao diện chế tạo
  • Điều chỉnh gói quà hồi đáp: các nguyên liệu nhận được từ hồi đáp chỉ sử dụng được trong ngày sự kiện hồi đáp tương ứng, hết thời hạn vật phẩm sẽ xóa khỏi hòm đồ
  • Sửa lỗi nhận quà điểm danh ngày 26 

Một lần nữa thay mặt đội ngũ phát triển sản phẩm, Tố Nhi xin cảm ơn những góp ý và tình cảm gắn bó của tất cả các anh hùng trong suốt thời gian qua. Kiếm Định Thiên Hạ đã - đang - và sẽ luôn phấn đấu hoàn thiện để mang tới chư vị một sản phẩm game của người Việt chất lượng nhất.

Tố Nhi kính bút!