VUI TRUNG THU - ĐỊNH THIÊN HẠ

Tiếp tục chuỗi hoạt động mừng tháng chín, Tố Nhi muội xin giới thiệu đến chư vị Đại Hiệp sự kiện VUI TRUNG THU ĐỊNH THIÊN HẠ

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Bắt đầu: 0h ngày 13/09/2019

  • Kết thúc: 24h ngày 17/09/2019

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị Đại hiệp khi nạp vào game đạt các mốc quy định sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn từ Tố Nhi muội

Phần thưởng sự kiện

Chư vị Đại hiêp xin chú ý

- Sự kiện diễn ra trong 5 ngày

- Mỗi nhân vật chỉ được nhận thưởng  1 lần/ngày với mốc nạp cao nhất

- Mốc nạp sẽ được chốt vào 23h59ph59s mỗi ngày và phát thưởng vào sáng ngày hôm sau

- Mốc nạp giữa các ngày sự kiện sẽ không được cộng dồn, chư vị Đại hiệp nên lưu ý việc phân bố nạp cho hợp lý

Tố Nhi kính bút !